اطلاعات تماس با واحد های شرکت پارسیان داده پرداز
واحد حقوقی و قراردادها

0991 054 62 16

بازرسی و رسیدگی

به شکایات مشتریان

05138519635

واحد پشتیبانی و فروش 

سامانه پیام کوتاه

0910 57 57  124واحد طراحی

وب سایت و اتوماسیون های اداری

0991 054 62 33

واحد برنامه نویسی تحت

سیستم عامل های تلفن همراه

0991 054 60 25

واحد زیرساخت وشبکه

+98 915 400 43 40
واحد حسابداری

0991 054 62 58

واحد طراحی

فروشگاه اینترنتی

0991 054 62 58